Kontakt

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
Instytut Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego
Zakład Hydrometrii
ul. B. Krygowskiego 10
61-680 Poznań

telefony:
(61) 829-62-54
(61) 829-62-53
(61) 829-63-34
(61) 829-63-28
fax:  (61) 829-62-30