Monika Okońska – licencjaty

2015/2016

Biskup Joanna, 2016. Renowacja stawów infiltracyjnych w zlewni rzeki Bogdanki w latach 2013 – 2015.

Woźniak Aleksandra, 2016. Procesy technologiczne i rola stacji uzdatniania wody w Gruszczynie w systemie zaopatrzania w wodę aglomeracji poznańskiej.

Dobrowolska Małgorzata, 2016. Charakterystyka ujęć wód podziemnych miasta Nowogard.

Śremski Arkadiusz, 2016. Zmiany parametrów fizykochemicznych wód Jeziora Powidzkiego w latach 1985-2015.

Sławiński Jędrzej, 2016. Warunki odpływu rzeki Tanew w profilu Osuchy w latach 1971-2010.

Błażejewski Jakub, 2016. Zmiany parametrów fizykochemicznych wód Jeziora Kierskiego w latach 1993-2014.

 

2014/2015

Badziąg Mateusz, 2015. Charakterystyka hydrologiczna rzeki Noteć w profilu Krzyż Wielkopolski w latach 1971-2010.

Kostrzewa Patrycja, 2015. Charakterystyka hydrologiczna rzeki Drawy w profilu Drawno w latach 1971-2010.

Kotlarek Zuzanna, 2015. Wpływ melioracji rolnych na jakość wód powierzchniowych i podziemnych w gminie Gołuchów.

Stramowski Jakub, 2015. Charakterystyka hydrologiczna rzeki Regi w profilu Resko w latach 1957- 2010.

Wiśniewski Marcin, 2015. Charakterystyka hydrologiczna rzeki Parsęty w latach 1956-2010 profil Białogard.