Anna Szczucińska – licencjaty

Latos Beata, 2015 – Wykorzystanie technik GIS w przestrzennej analizie zmienności właściwości fizycznochemicznych wód źródlanych Wysoczyzny Lubuskiej.

Roszkiewicz Sandra, 2015 – Wpływ pierwiastków śladowych i nawozów mineralnych na jakość wód rzeki Mogilnicy.

Frycz Beata, 2016 – Charakterystyka źródeł na terenie miasta Poznania.

Bartoszewski Kacper, 2016 – Charakterystyka źródeł okolic wzgórza Gontyniec.

Gołembowska Katarzyna, 2016 – Charakterystyka krenologiczna zlewni Jeziora Lubińskiego.

Domagalski Michał, 2015 – Charakterystyka krenologiczna południowej części doliny Gwdy w pobliżu wsi Krępsko oraz Plecemin.

Gmaj Michał, 2016 – Charakterystyka krenologiczna zachodniej części Doliny Środkowej Noteci na terenie wsi Rzadkowo.

Wojciechowska Kamila, 2016 – Ocena i weryfikacja zasobów wód podziemnych i eksploatacji ujęć komunalnych miejscowości Chodzież.