Wypływy wód podziemnych

Pracownicy Zakładu Hydrometrii prowadzą badania wypływów wód podziemnych na obszarze Niżu Polskiego i w obszarach polarnych (Spitsbergen). Zakres badań obejmuje kartowanie krenologiczne, analizę właściwości fizyczno-chemicznych wód źródlanych, badania izotopowe wód źródlanych oraz modelowanie odpływu ze zlewni. Do tej pory kompleksowo zostały zbadane wypływy wód podziemnych w zlewni  rzeki Gryżynki znajdującej się na Wysoczyźnie Lubuskiej. Obecnie prowadzone są badania wypływów wód podziemnych w dolinach rzek odwadniających Wysoczyznę Lubuską: Pliszki, Ilanki, Strugi Jeziornej, Paklicy, Łagowej, Konotopu, Bieli, Ołoboku i Gryżynki. W wybranych wypływach prowadzony jest monitoring właściwości fizyczno-chemicznych wód źródlanych oraz temperatury ich wód. Ponadto w kilku strefach źródliskowych zainstalowano również czujniki monitorujące zmiany poziomu wody celem rozpoznania zmian wydajności wypływów.

 

Wplywy Wplywy3 Wplywy2