Prototypy aparatury

 Na potrzeby identyfikacji parametrów hydrologicznych i hydrogeologicznych opracowano i skonstruowano prototypy aparatów pomiarowych oraz wypracowano nowe metody pomiarowe.

 • Urządzenie do pomiaru zmian poziomu wody. Patent PRL Nr 141289 (Marciniak M., Piotrowski T. 1988).
 • Urządzenie do wymuszania wahań zwierciadła wody w studni. Patent PRL Nr 143809 (Marciniak M., Stelmach M. 1989).
 • Urządzenie do wymuszania wahań zwierciadła wody w studni. Patent PRL Nr 151263 (Marciniak M., Stelmach M 1991).
 • Urządzenie do wymuszania wahań zwierciadła wody w studni. Patent PRL Nr 151264 (Marciniak M., Stelmach M 1991).
 • Urządzenie do wymuszania wahań zwierciadła wody w studni. Patent PRL Nr 151265 (Marciniak M., Stelmach M. 1991).
 • Sposób określenia podatności wody na uzdatnianie w warstwie wodonośnej oraz urządzenie do określania podatności wody na uzdatnianie w warstwie wodonośnej.     Patent PRL Nr 151717 (Błaszyk T., Błażejewski M., Górski J., Marciniak M. 1991).
 • Sposób pomiaru sprawności piezometru hydrogeologicznego. Patent. PL 190507 B1 (Marciniak M. 2005).
 • Permeametr hydrogeologiczny. Patent PL 190508 B1 (Marciniak M., Górski J., Kaniecki A. 2005).
 • Sposób wyznaczania współczynnika filtracji przypowierzchniowych utworów półprzepuszczalnych oraz układ do realizacji tego sposobu. Patent PL 192321 B1 (Marciniak M., Przybyłek J., Szczepańska J., Herzig J. 2006).
 • Sposób pomiaru drożności filtra studziennego i urządzenie do realizacji tego sposobu. Patent PL 209596 B1 (Dragon K., Górski J., Marciniak M. 2011).
 • Sposób pomiaru wielkości parowania wody z powierzchni swobodnych oraz ewaporometr. Patent PL 211418 B1 (Marciniak M., Szczucińska A., Dragon K. 2012).
 • Sorpcjometr kolumnowy oraz sposób zarejestrowania krzywej przejścia zanieczyszczenia przez próbkę gruntu. Patent PL 212847 B1 (Marciniak M., Małecki J., Okońska M., Gruszczyński T. 2007).
 • Filtrometr denny. Zgłoszenie patentowe nr 401624 (Marciniak M., Chudziak Ł. 2012).
 • Gradientomierz hydrogeologiczny.


 W Laboratorium Zakładu Hydrometrii zbudowano dwa stanowiska pomiarowe: do prowadzenia badań kolumnowych z przejściem znaczników przez próbki gruntów oraz do symulacji współdziałania wód powierzchniowych i podziemnych przez osady denne.