Metoda Paramex

Metoda Paramex umożliwia oznaczenie wartości współczynnika filtracji na podstawie testu wykonywanego w piezometrach. Test polega na wymuszeniu ruchu zwierciadła wody w piezometrze i zarejestrowania tempa tego ruchu. Inicjacji ruchu dokonuje się poprzez uszczelnienie piezometru, sprężenie powietrza, a następnie rozprężenie piezometru. Do rejestracji ruchu zwierciadła wody wykorzystywany jest własnej konstrukcji układ pomiarowy współpracujący z komputerem. Rejestrację i interpretację pomiarów obsługują specjalnie w tym celu napisane programy komputerowe.
Oznaczenie wartości współczynnika filtracji na podstawie testu PARAMEX jest możliwe przy założeniu, że badany piezometr został prawidłowo wykonany i jest sprawny. Czasami pojawiają się wątpliwości dotyczące stanu technicznego piezometru, spowodowane błędami na etapie wykonania piezometru lub procesami starzeniowymi. W takim przypadku na podstawie testu PARAMEX możliwa jest ocena stanu technicznego piezometru, o ile znany jest współczynnik filtracji zafiltrowanych utworów na podstawie badań w sąsiednich otworach hydrogeologicznych.
Metoda PARAMEX jest obecnie stosowana w badaniach hydrogeologicznych przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Natomiast Kopalnia Węgla Brunatnego „Bełchatów” stosuję metodę PARAMEX do oceny stanu technicznego piezometrów.

 

Paramex