Badania kolumnowe migracji zanieczyszczeń

Kolumny filtracyjneW Zakładzie Hydrometrii prowadzone są badania z zakresu migracji zanieczyszczeń w porowatych ośrodkach hydrogeologicznych. Realizowane badania dotyczą identyfikacji procesów i parametrów migracji wybranych znaczników (zanieczyszczeń) oraz możliwości odwzorowania procesów migracji na modelach numerycznych. Doświadczenia identyfikacyjne prowadzone są w warunkach laboratoryjnych oraz terenowych.  Badania laboratoryjne odbywają się głównie na własnej konstrukcji stanowisku wyposażonym w kolumny filtracyjne. Do dyspozycji jest również opatentowany aparat do badań migracji tzw. sorpcjometr kolumnowy. Badania terenowe prowadzone są w skali lokalnej. Do celów dydaktycznych oraz eksperymentalnych służy hydrowęzeł badawczy zbudowany z kilku otworów obserwacyjnych. W kolejnym etapie badań prowadzona jest interpretacja zarejestrowanych krzywych przejścia znacznika i wyznaczenie wartości parametrów migracji, które mogą być wykorzystywane w hydrogeologicznych modelach prognostycznych.

 

KATALOG PARAMETRÓW HYDROGEOLOGICZNYCH

Prezentowane w Katalogu wyniki uzyskano w ramach projektów badawczych finansowanych przez Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego 3630/B/T02/2009/37 oraz Narodowe Centrum Nauki DEC-2011/01/B/ST10/02063.

mapa dokumentacyjna_2